Propozice 2017

Pořadatel : Prasklej Řetez a VOTO Zelená Stopa

Typ závodu : Scorelauf dvojic – volné pořadí kontrol

Datum konání : 2. září 2017

Místo : Koupaliště, Miletín (GPS souřadnice 50.4040600N, 15.6814261E)

Start : 8.00 až 10.00 hod. na koupališti v Miletíně

Cíl : po 6-ti hodinách na trase na koupališti v Miletíně

Časový limit : 6 hodin + 10 min. na prostudování mapy

Mapy : doporučena mapa Podkrkonoší v měřítku 1:50.000 (mapu se zakreslenými kontrolními body obdrží startující při startu)

Kategorie : Muž – Muž

                    Žena -Žena

                    Muž – Žena

                    Dospělý – Dítě (mladší 15-ti let, rozhoduje datum narození v době konání závodu)

                    + 99 (společný věk páru je nad 99 let)

                    Elektrokola

                    Pěší

Maximální počet přihlášených je 100 párů.

Možnost přihlášení : zde na stránkách, popřípadě na místě před startem.

Startovné : přihlášení a zaplacení startovného do 25. srpna 2017 : 150,- Kč dospělý a 50,- Kč dítě (rozhoduje datum připsání částky na účet pořadatele) – včetně dárku.

Přihlášení po 25. srpnu 2017 a na místě : 200,- Kč dospělý a 50,- Kč dítě – bez dárku.

Startovné možno zaplatit buď v hotovosti na Městském úřadě v Miletíně u pí. Jalové, nebo na účet č.: 1023974734/6100. Jako VS uveďte 2092017, do poznámky pro příjemce uveďte název Vašeho týmu.

V ceně startovného : startovní číslo, potřebné podklady k hledání a zapisování kontrol, občerstvení – klobása, pivo (limo dítě), sprcha, umytí kol, hudba po dojezdu do cíle. Pro ty co zaplatí předem do 20. srpna 2017 dárek – cyklistická lahev pro každého závodníka

Ceny : celkově nejlepší dvojce získá putovní pohár. Nejlepší tři dvojice v každé kategorii obdrží diplom a věcné ceny

Výsledky : po dojezdu do cíle, zpracování výsledků cca v 17.00 hod.. Poté vylepení na nástěnce na koupališti a vyhlášení vítězů. Výsledky také budou umístěny zde na stránkách

Občerstvení : po dojezdu do cíle v občerstvení na koupališti

ke zkrácení čekání na výsledky Vám bude hrát DJ Brácha, a to až do večerních hodin

WC : během závodu ve volné přírodě, po závodě v areálu koupaliště

Umytí : každý závodník má možnost se vysprchovat v kempu Na Vyhlídce

Umytí kol : možnost v areálu koupaliště

Ubytování : možnost zajistit ubytování v kempu Na Vyhlídce www.autokempmiletin.cz

Parkování : Kemp Na Vyhlídce, Miletín

Funkcionáři : Zdeněk Paulus : 606 788 403

Bedřich Hak : 603 495 188

Průběh závodu : Jedná se o typ závodu s volným pořadím kontrol, kdy každá kontrola je jinak bodována, tudíž závodník může objet libovolný počet kontrol avšak za maximálně 6 hodin. Umístění se počítá podle počtu bodů. V případě rovnosti bodů dle času za jakou dobu závodníci kontroly objeli.

      Při prezentaci obdrží závodník průkazku, do které bude zapisovat objeté kontroly pomocí tužky. Dále mu bude vepsán do průkazky startovní čas a přidělené startovní číslo. Závodníci si sami vyplní hůlkovým písmem Jméno, Příjmení, Ročník narození, Tým a Kategorii. Na startu závodníci obdrží mapu se zakreslenými body kontrol. Poté závodníci mohou ihned odstartovat.

      Jako první je čeká jediná povinná kontrola, na které dostanou popis kontrolních bodů s upřesněním co na kterém kontrolním bodu mají opisovat. Pořadí dalších kontrolních bodů a jejich počet si již určí sami závodníci. Jedna z kontrol je tzv. živá kontrola, tato je pouze do 15.00 hod. Jednotlivé kontroly se budou zapisovat tužkou do připravených políček v průkazce. Na kontrolním bodu se opisuje písmeno. Dvojice se nesmí rozdělit a všechny objeté kontrolní body musí objet oba závodníci.

      Maximální čas na trati je 6 hodin a 10 min. 10 min. mají závodníci na prostudování mapy.

     Po dojetí do cíle bude závodníkům změřen čas, který jim bude zapsán do průkazky. Každá započatá minuta nad povolených 6 hodin a 10 min. je odečet 10 bodů. Průkazku závodníci po dojetí odevzdají pořadateli. Dále pak bude spočten čas a počet bodů za objeté kontroly.

     Závod se jede na vlastní nebezpečí každého závodníka.

Hlavním pravidlem závodu je pravidlo Fair Play.

Pravidla a podmínky : – závodů se každý účastní na vlastní nebezpečí, s plnou ochrannou přilbou a to min. mládež do 18-ti – let

                                           – děti do 10-ti let mohou být přihlášeni pouze se souhlasem zákonného zástupce

                                       – účastníkům není známa žádná překážka spočívající v jejich zdravotním stavu, která by mu bránila ve startu

                                – účastník závodu se bude řídit pokyny pořadatele, udržovat pořádek a bude v maximální možné míře, kterou po něm lze spravedlivě požadovat ohleduplný k životnímu prostředí v opačném případě odpovídá pořadateli za škody, které mu způsobí

                                         – účastník bere na vědomí, že pořadatel závodu neodpovídá za případnou škodu na zdraví a věcech, pokud nebude prokázáno jeho zavinění nebo pokud odložené věci nepřevzal do úschovy

                                     – pořadatelé závodu neručí za škody vzniklé cyklistům, ani za škody způsobené cyklistem třetí osobě

                                     – účastníci souhlasí s použitím pořízených fotografií během závodu k propagaci závodu

                                      – každý účastník vyplněním přihlášky (i elektronické) potvrzuje, že se seznámil s podmínkami závodu a souhlasí s nimi.

Foto
Počasí
Počasí Miletín - Slunečno.cz